www.ninonurmadi.com

Keistimewaan Muslimin Dan Mukminin Langsung ke konten utama

Keistimewaan Muslimin Dan Mukminin

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. " Tidak ada orang lebih mulia di sisi Allah daripada seorang Mukmin. " ( HR ATH-THABRANI )

2. "Umatku ( umat Muhammad ibarat air hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya." ( HR MASHABIH ASSUNNAH )

3. "Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah, ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya ( mengabulkannya)." ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

4. "Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah." ( HR TIRMIDZI dan ATH-THABRANI )

5. "Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi ( musafir ) dia berbuka puasa dan shalat Qashar, dan jika berbuat kebaikan merasa gembira, tetapi apabila melakukan keburukan dia beristighfar. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan di besarkan dengannya, makanannya sebaik-baik makanan, dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar ( tidak jujur )." ( HR ATH-THABRANI )

6. " Barangsiapa menyenangi amalan kebaikan dan menyedihkan ( bersedih dengan ) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin." ( HR ATH-THABRANI )

7." Akan Ada Suatu Umat dari umatku yang masih melaksanakan perintah Allah, maka mereka tidak akan membahayakan orang-orang yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuab Allah terhadap mereka tetap dalam penderitaan tersebut." ( HR AL-HAKIM )

8. " Orang yang saleh selalu mendapatkan tekanan-tekanan." ( HR AL-HAKIM )

9. " Allah 'Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang Mukmin terhadap Mukmin lainnya, yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya; (2) mencintainya di dalam hatinya; (3) menyantuninya dengan hartanya; (4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya; (5) menjenguknya bila sakit; (6) melayat jenazahnya; (7) dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat." ( HR IBNU BABAWIH )

10. " Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya, dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkam kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya." ( HR TIRMIDZI dan ABU YA'LA )

11. " Mencaci-maki seorang Mukmin adalah suatu kejahatan dan memeranginya adalah suatu kekufuran." ( HR MUSLIM )

12. " Aku mengagumi seorang Mukmin. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Seorang Mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut istrinya." ( HR AHMAD dan ABI DAWUD )

13. Seoranf Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang Mukmin yang lemah dalam segala kebaikan, Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan memohonlah pertolongan Allah, dan jangan lemah semangat ( Patah Hati ). jika di timpa suatu musibah janganlah bekata, " Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu", tetapi katakanlah, " ini takdir Allah dan apa yang di kehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya." Ketahuilah, sesungguhnya ucapan," andaikata" dan " jikalau " membuka peluang bagi ( masuknya ) karya ( kerjaan ) setan. ( HR MUSLIM )

14. " Seorang Muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin ( lainnya ) dari ( kejahatan ) lidah dan tangannya . seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka, dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan ( kejahatan )." ( HR AHMAD )

15. " Seorang Mukmin tidak akan digigit dua kalibdari lubang yang satu ( sama )." ( HR MUTAFAQ'ALAIH )

16.." Tidak Halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti saudaranya yang Muslim." ( HR ABU DAWUD )

17. " Seorang Mukmin bukanlah pengumpat , yang suka mengutuk, keji, dan yang ucapannya kotor." ( HR MUTTAFAQ 'ALAIH )