Sedekah Pembangunan Masjid Nomor Rekening 114 -00-1646088-6 Bank Mandiri Atas Nama Nino Nurmadi

www.ninonurmadi.com

Ketinggian Al - Qur'an Langsung ke konten utama

Ketinggian Al - Qur'an

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. " Aku tinggalkan untuk kalian dia perkara. kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah ( Al-Qur'an ) dan sunnah Rasulullah saw.." ( HR MUSLIM )

2. " Sesungguhnya Allah, dengan Kitab ini ( Al-Qur'an ) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain." ( HR MUSLIM )

Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al-Qur-an maka allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya.

4. " Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapatkan dua pahala." ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

5. " sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya." ( HR BUKHARI )

6." Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al-Qur'an ibarat rumah yang bobrok." ( HR Mashabih Assunnah )

7. " Barangsiapa mengulas Al-Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka." ( HR ABU DAWUD )

Penjelasan: Maksud Hadits ini adalah menerjemahkan, menafsirkan atau menguraikan Al-Qur'an hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah, Panduan Dari para sahabat dan ulama yang shaleh, serta tanpa akal dan naqal yang benar.

8. " Barangsiaoa menguraikan Al-Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan." ( HR AHMAD )

9. " Barangsiapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat." ( HR TIRMIDZI )