www.ninonurmadi.com

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya Langsung ke konten utama

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1."Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu." ( HR BUKHARI )

2. " Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka , kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih menbahayakan mereka." ( HR AHMAD )

3. " Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada pengunjung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui ( ajaran ) agama mereka." ( HR ABU DAWUD dan AL-HAKIM )

4. " Akan datang satu masa, hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu mengubahnya." ( HR ATH-THUSI )

5. " Agama ini kokoh dan kuat. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Rabbmu." ( HR AL-BAIHAQI )

6." Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu ." ( HR ASYSYIHAAB )

7. " Umatku dibebaskan ( dari tuntutan ) disebabkan kesalahan ( yang tidak disengaja ) , lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka." ( HR ATH-THABRANI )

8. " Tidak ada alasan bagi seorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun." ( HR BUKHARI )

Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah.

9. " Allah menyukai rukhsah-rukhsah-Nya diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya." ( HR ATH THABRANI )

10. "Sesungguhnya Allah akan mendukung ( mengokohkan ) agama ini ( Islam ) dengan perantaraan seorang yang durhaka." ( HR MUTTAFAQ ' alaih )