www.ninonurmadi.com

Surga Dan Neraka Langsung ke konten utama

Surga Dan Neraka


Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.1. " Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat." ( HR BUKHARI )

2. " Aku menjenguk ke surga , aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk keneraka, aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita." ( HR AHMAD )

3. "Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan ( di dunia ) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah 'Azza wajalla." ( HR AD-DAILAMI )

4. Aku ( Rasulullah saw.) bertemu ( nabi ) ibrahim ketika Isra'. Dia Berkata, " Ya Muhammad , sampaikan salamku kepada umatmu dan beri tahukan mereka, " sesungguhnya surga itu baik lahannya , tawar airnya, lembah-lembahnya datar, dan tanamannya, ' Subhanallah walhamdulilaah wa la ilaha illallaah wallahu akbar."'(  HR TIRMIDZI )

5. " Tidak ada di Surga sesuatu yang sana seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang." ( HR ATH- THABRANI )

6. Rasulullah saw. bersabda bahwa Allah SWT berfirman, " Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-ku yang saleh: apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, bekum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat, ' Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu ( bermacam-macam nikmat ) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah nereka kerjakan.' ( as-Sajdah:17)." ( HR MUTTAFAQ ' ALAIH )

7. " Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong. sombong terhadap orang lain, menunpuk harta kekayaan, dan bersifat kikir. adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah , yang selalu di kalahjan." ( HR AL-HAKIM dab AHMAD )

8."Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak." ( HR TIRMIDZI )

9. " Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka ( artinya, panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia )." ( HR BUKHARI )

10. Yang dijamin masuk surga adalah Nabi saw., orang yang mati syahid, anak yang belum dewasa ( baligh ) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hiduo masuk surga juga." ( HR ABU DAWUD )