www.ninonurmadi.com

Haji dan Umrah Langsung ke konten utama

Haji dan Umrah

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. " Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini ( Baitullah Al-Haram ) tidak rafats dan tidak berbuat fasik , maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. " ( HR BUKHARI )

Penjelasan : Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menumbulkam birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

2. " Antara umrah yang pertama dengan umrah kedua ( terdapat ) penghapus dosa-dosa ( yang di lakukan antara keduannya ) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga . " ( HR BUKHARI )

3. " Jihad yang paling afdhak ialah haji yang mabrur." ( HR MUSLIM )

4. " Thawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara ( saat melakukan tawaf ) hendaklah bicara yang baik-baik." ( HR MUSLIM )

5  " Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepadaku rumah-Ku maka dia akan kehilangan ( pemberian-Ku ) ." ( HR AL-BAIHAQI )

6. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan ( biaya perjalanan ) yang dapat menyampaikannya ke Baitullah Haram dan tidak menunaikan ( ibadah ) haji maka tidak mengapa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani." ( HR TIRMIDZI dan AHMAD )

7. " Talbiah Rasulullah saw. ialah, " Aku datang ( memenuhi panggilan-Mu ), Ya Allah , aku datang . aku datang dan tiada sekutu bagi-Mu , aku datang. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kerajaan ( kekuasaan) milik-Mu , tiada sekutu bagi-Mu." ( HR BUKHARI )

8. " Rasulullah saw. menyambut orang yang pergi haji, " Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu ( biaya-biayamu)." ( HR AD-DAINURI )