www.ninonurmadi.com

Ibadah Langsung ke konten utama

Ibadah


Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.


1. " Laksanakan segala apa yang diwajidkan Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa." ( HR ATH-THAHAWI )

2. " Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya." ( HR AD-DAILAMI )

Penjelasan : Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu.

3. " Amal ( kebaikan ) yang disukai Allah ialah yang langgeng ( terus-menerus ) meskipun sedikit." ( HR BUKHARI )

4. " Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan ( tidak dipamerkan )." ( HR ASY-SYIHAAB )

5. " Allah 'Azza wajalla berfirman ( hadist Qudsi ) , ' Hai anak Adam , luangkan waktu untuk beribadah kepada-ku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. kalau tidak, aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan aku tidak menghidarkan kamu dari kemelaratan." ( HR TIRMIDZI dan IBNU MAJAH )

6. " Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah." ( HR MUSLIM )